Voortgezet onderwijs

Wilt u een introductie of werkweek verrijken met een inspirerende workshop voor de leerlingen? Of is uw school op zoek naar een creatieve training voor docenten tijdens een teamdag? ArtiVitrA is uw partner in teambuilding.

Teambuilding

Ontdek de nieuwe talenten en kwaliteiten van collega's! Versterk de onderlinge relaties van het team door middel van drama, muziektheater, beeldende vorming en een dosis humor. Groepsprocessen worden zichtbaar en bespreekbaar in een training. Een voorbeeld hiervan is theaterimprovisatie te gebruiken op een teamdag. Tijdens de trainingsbijeenkomsten intensiviseert ArtiVitrA de onderlinge samenwerking. Uitgangspunt is de kracht van allen.

Docenten- leerlingcoaching

De lesvaardigheden vergroten? Onzekerheden de baas?  ArtiVitrA biedt begeleiding op maat vanuit het principe dat persoonlijk talent de basis is voor verandering.

Workshops

  • Theatersport. Snelle improvisaties gebonden aan spelregels zorgen voor hilarische momenten (1.5 - 3 uur).
  • Portrettekenen. Wat ben je voor een portret? Model zijn voor elkaar leert de juiste verhouding te gebruiken en verdiept het contact (2 uur). 
  • Abstract schilderen. De persoonlijke uitdrukking van het portret wordt abstract uitgewerkt in materiaal en vorm (2 uur).