Primair onderwijs

Hoe versterkt u het aanwezige kunst- en cultuurbeleid van de school? ArtiVitrA gaat uit van de talenten van de kinderen, docenten en het team. ArtiVitrA maakt gebruik van drama, beeldende vorming en muziektheater.

Advies kunst- en cultuurbeleid

ArtiVitrA bundelt de creatieve krachten van de omgeving, school en het team. Een haalbaar bindend doel leidt het proces. Lesverslagen en beeldmateriaal verhelderen de acties. Deskundige evaluatie met het team bepaalt de volgende stappen. Het doel is implementatie van duurzame leerlijnen die gedragen worden door het team.

Team-  en docent(en) coaching

Op zoek naar handige tips voor het maken van een weeksluiting, een musical of het leren van tekentechnieken?  ArtiVitrA beoogt het verbreden van de vaardigheid en kennis van de docent en het team. Een teamdag krijgt kleur door bijvoorbeeld een kortdurende kunsttraining (3 uur) van theaterimprovisatie. De opgedane ervaring wordt direct vertaald naar een lesplan voor de leerlingen. Ook individuele coaching van de docent in kunstonderwijs is mogelijk.

Workshops voor kinderen

Inspiratie nodig voor het kunst- en cultuuronderwijs? Motiverende workshops sluiten aan bij het bestaande  kunst- en cultuur programma van de school en wordt samen met de docent gegeven. Ook kan de workshop een feestelijke gebeurtenis markeren. Voorbeelden uit de praktijk: het krantenfeest, muziekreis, perspectief tekenen, improvisatietheater, verhalen vertellen. Voor groep 1 t/m 8.