Jongeren

Je voelt je soms 'down'. Je begrijpt jezelf niet. Alsof je afgesloten bent van anderen en de wereld. Het lukt je moeilijk om je te concentreren op jouw schoolwerk. Uiterlijk lijkt het prima te gaan. Maar waaom voelt het soms anders?  ArtiVitrA geeft je  inzicht in jouw functioneren in relatie tot jouw omgeving. Creatieve middelen versterken jouw kracht. Ze geven handvatten voor wie jij bent.

Werkwijze

De intake vindt plaats met jou en je ouders of verzorgers. We brengen in kaart wanneer het probleem zich voordoet en wat we willen bereiken. Daarna ontmoeten we elkaar 5 keer. We onderzoeken de oplosbaarheid van het probleem. Dat doen we door te praten. Tegelijk zetten we creatieve middelen in die bij jou passen als drama, beeldende vorming en/of muziek.  We versterken jouw creatieve mogelijkheden. Daardoor ontstaat  zelfvertrouwen en wordt zichtbaar wat speelt. Na 5 keer vindt een evaluatiegesprek plaats.  Zo kunnen we bepalen of je genoeg 'bagage' hebt en zelf weer verder kunt.

Voor wie

Voor jongeren die op school, in een gezin of in omgang met vrienden vastlopen op sociaal-emotioneel gebied.