Tarief

Tarieven en vergoeding

Vrijblijvend oriënterend telefonisch contact of gesprek: gratis

Trainingen/ Workshops

Uw vraag is bepalend. De trainingen en workshops zijn op maat of kunnen op maat gemaakt worden zoals de trainingssessie rond een thema van het team, het maken van een theaterproductie, presentatietecnieken, etc.

Uurtarief: € 85,— .

Inspirerende trainingen en workshops

  • Kunst training en het team. De kracht van het team staat centraal. Het team kiest de kunstvorm beeldende vorming, theater of muziektheater. De training richt zich op de onderlinge verbinding en versterkt deze ( 3 uur).
  • Theatersport. Snelle improvisaties gebonden aan spelregels zorgen voor hilarische momenten en is geschikt voor alle leeftijden ( 2 uur).
  • Abstract schilderen. De persoonlijke uitdrukking van het portret wordt abstract uitgewerkt in materiaal en vorm voor studenten en volwassenen (2 uur).

Individuele coaching kind/jongere/leerling/docent

Intake:   € 50,—  (1 uur)
Begeleidingssessie: € 85,—  (1 uur)
Evaluatiegesprek:  € 85,—  (1 uur)

                                                                                   

                                                              

                                                                  

 

Uw werkgever kan bijdragen aan de kosten van een coachingstraject in het kader van het persoonlijk budget (minimaal € 500,— per jaar).

Het coachingstraject is BTW vrij wanneer de studievaardigheden van het kind/leerling verbeteren door het coachingstraject. Vaktherapie drama is soms in de aanvullende ziektekostenverzekering opgenomen. Raadpleeg de voorwaarden. Indien u niet bent verzekerd tegen deze kosten, kunt u de kosten opvoeren als ziektekosten bij de belastingdienst.

De workshops en trainingen zijn exclusief 21% BTW, eventuele materiaalkosten en reiskosten. Kunstonderwijs tot 18 jaar is BTW vrij.